Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

01 november 2013

Matematiksatsning i Värmdö

Svart tavla med matematikformler

Värmdö kommun är med i SKL:s matematiksatsning PISA 2015. I nätverk tillsammans med 87 andra kommuner ska politiker, tjänstemän, rektorer och lärare lära av varandra och genom förbättrad ledning och styrning bidra till att resultaten i Sverige förbättras i den internationella mätningen i matematik PISA år 2015.

SKL har som målsättning att Sverige ska vara bland de 10 bästa OECD-länderna i den internationella kunskapsmätningen PISA, när den genomförs år 2015.

Målsättningen är också att andelen elever som bara når den lägsta nivån i mätningen 2015 ska halveras, samt att andelen som når den högsta nivån ska öka. Med utgångspunkt från dessa mål har SKL inlett en satsning med fokus på styrning och ledning inom området matematik.

Medverkan i SKL:s satsning innebär att fyra nivåer, den politiska ledningen, förvaltningsledningen, rektorer och lärare, kraftsamlar och dra åt samma håll. Fokus är på förbättrad styrning och ledning och metoden är arbetande nätverk, där utgångspunkten är det konkreta arbetet på hemmaplan.

Samtidigt kan SKL:s upplägg av den egna satsningen ses som en modell för förbättringsarbete inom svenskt skolväsende och kommunorganisation. Gå gärna vidare via länkarna och bilden för mer information om arbetssätt och bakgrund till PISA 2015.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar