Nyheter

Tyck till

18 september 2014

Medborgardialog kring skolorganisation i Värmdö

Kommunstyrelsen godkände förslaget om medborgardialog gällande skolorganisationen i Värmdö.

Den 25 maj hölls en folkomröstning i Värmdö gällande skolorganisationen. Bakgrunden till omröstningen var den nya skolorganisationen som Utbildningsstyrelsen fattade beslut om hösten 2012.

Frågan som ställdes i folkomröstningen var: ”Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet.”

Valdeltagandet uppgick till 38,3 % och ja-sidan fick 75 % av rösterna. Kommunstyrelsen har nu godkänt förslaget om medborgardialog som ska omfatta berörda föräldrar, elever och skolpersonal. En sammanfattning och slutsatser av dialogen kommer att presenteras under våren 2015.

Läs fler nyheter från kommunstyrelsens sammanträde 9 september

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar