Nyheter

Tyck till

05 augusti 2014

Miljöministern besökte Värmdö

Onsdagen den 6 augusti besökte miljöminister Lena Ek (C) Värmdö för att ta del av projektet Levande kust.

För drygt två år sedan startade BalticSea2020 demonstrationsprojektet Levande kust i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden på Ingarö. Dessa vikar har många likheter med Östersjön och kan liknas vid en ”Östersjön i miniatyr”.

För att ta del av projektet kom miljöministern tillsammans med Gustav Hemming, Miljö- och skärgårdslandstingsråd (C). På plats för att berätta om det lyckade projektet fanns Emil Rydin från BalticSea2020, kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M), och kommunens utvecklingschef Lars Fladvad.

– Livet i fjärdarna har återhämtat sig sedan vi band fosforn i bottensedimentet. Vattenkvaliteten har blivit mycket bättre, sa Emil Rydin.

Lena Ek frågade om vilka paralleller som kan dras med Östersjöns döda bottnar och vad som görs för att bibehålla vattenkvaliteten. Monica Pettersson och Lars Fladvad berättade då om kommunens insatser för att fastighetsägare ska förbättra sina avlopp.

Stiftelsen Baltic Sea2020 har genom sin forskning visat att kustkommuner som Värmdö måste ha ett fokus på latrin i kustnära områden. Det behövs nya attraktiva toalettlösningar som gör att fosfor och kväve inte läcker ut i fjärdarna, och på nytt startar algtillväxten och med den bottendöden.

Miljöministern poängterade vikten av fortsätt samverkan. Ett sätt är att tomt- och samfällighetsföreningar söker LOVA-bidrag för att skapa nya lösningar. Regeringen kommer i år prioritera lokala vattenvårdsåtgärder som avloppsrening, insamling av toalettavfall från fritidsbåtar och båtbottentvättar.


På bilden syns Gustav Hemming, Emil Rydin, Monica Pettersson och Lena Ek.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information