Nyheter

Tyck till

20 oktober 2016

Mindre dieselutsläpp i Brunn

Ett mindre dieselutsläpp har under natten skett på Entreprenadvägen i Brunn, strax utanför en av kommunens grundvattentäkter. Utsläppet kommer inte att ge konsekvenser för grundvattnet.

Det är kommunens entreprenör Svevia, som installerar vatten och avlopp i Värmdö, som blivit bestulna på diesel. I samband med detta har det läckt ut diesel och det fanns i ett tidigt skede farhågor att dieseln nått en bäck som ligger innanför ett vattenskyddsområde.

Så är nu inte fallet, och grundvattnet är därmed utan fara.

Mängden diesel beräknas vara mellan cirka 50 och 100 liter, vilket va-ingenjör Jan Wennberg bedömer vara ett förhållandevis litet utsläpp.

 – Vi har kunnat konstatera att dieseln inte har nått ner i något dike eller bäck. Utsläppet har kunnat isoleras till entreprenörens område, där dieseln stannat i ett lerlager längre ner i marken, säger han.

Sanering pågår nu av entreprenören som i stort sett grävt upp allt, gjort vallar mot diken samt lagt presenning och absol för att suga upp spillet.

Entreprenören har även varit i kontakt med räddningstjänsten, som inte heller bedömt utsläppet som allvarligt.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar