Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

05 april 2017

Mindre utsläpp vid Ålstäket

Vid lunchtid upptäcktes ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten (s k bräddning) från Ålstäkets pumpstation. Utsläppet bedöms inte utgöra någon fara för allmänheten.

Utsläppet kunde stoppas omedelbart. Badvattenprover tas enligt rutin och kommer att skickas till labb under eftermiddagen. Reparation pågår och stationen körs manuellt under tiden reparationen utförs.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar