Nyheter

Tyck till

15 juli 2015

Nu blommar jättelokan

Nu står jättelokan i blom och många människor ringer till kommunen och är oroliga. Nedan följer information om ansvarsförhållanden avseende jättelokan.

Jättelokan är en införd växt som sprider sig lätt och växer i stora bestånd som konkurrerar ut andra arter. Jättelokan har en växtsaft som innehåller ämnen som påverkar hudens känslighet för solljus, så kallade furokumariner. Om människor vistas i solen efter kontakt med växtsaften kanutslag och brännskador uppträda på huden.

Ansvarsförhållanden

Värmdö kommun har antagit en bekämpningsplan för jätteloka och länsstyrelsen kan då som ett led i bekämpningen av jättelokan besluta om vilka åtgärder en fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska vidta för att bekämpa jättelokan på fastigheten.

Driftenheten – gata/park ansvarar för en långsiktig bekämpning av jättelokan - på kommunal mark.

Längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för borttagning av jätteloka inom vägområdet. Längs kommunala vägar är driftenheten – gata/park ansvarig. Längs enskilda vägar finns inget vägområde men längs dessa vägar har respektive fastighetsägare genom t.ex. samfällighetsföreningar och vägföreningar ansvaret för bekämpning.

Bygg- och miljöavdelningen ger information till allmänheten gällande hälsorisker.

Bekämpningsplan för jätteloka och mer information om jättelokan finns på kommunens hemsida.

Om du ser en jätteloka

Kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 08-57047400 eller skicka ett mejl till varmdo.kommun@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument