Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

15 juli 2015

Nu blommar jättelokan

Nu står jättelokan i blom och många människor ringer till kommunen och är oroliga. Nedan följer information om ansvarsförhållanden avseende jättelokan.

Jättelokan är en införd växt som sprider sig lätt och växer i stora bestånd som konkurrerar ut andra arter. Jättelokan har en växtsaft som innehåller ämnen som påverkar hudens känslighet för solljus, så kallade furokumariner. Om människor vistas i solen efter kontakt med växtsaften kanutslag och brännskador uppträda på huden.

Ansvarsförhållanden

Värmdö kommun har antagit en bekämpningsplan för jätteloka och länsstyrelsen kan då som ett led i bekämpningen av jättelokan besluta om vilka åtgärder en fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska vidta för att bekämpa jättelokan på fastigheten.

Driftenheten – gata/park ansvarar för en långsiktig bekämpning av jättelokan - på kommunal mark.

Längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för borttagning av jätteloka inom vägområdet. Längs kommunala vägar är driftenheten – gata/park ansvarig. Längs enskilda vägar finns inget vägområde men längs dessa vägar har respektive fastighetsägare genom till exempel samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och vägföreningar ansvaret för bekämpning.

Bygg- och miljöavdelningen ger information till allmänheten gällande hälsorisker.

Bekämpningsplan för jätteloka och mer information om jättelokan finns på kommunens hemsida.

Om du ser en jätteloka

Kontakta kundservice på telefon 08-570 474 00 eller skicka ett mejl till varmdo.vatten-sopor@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument