Nyheter

Tyck till

23 oktober 2014

Nya ledamöter och nämnder i Värmdö

Bild på Lars-Erik Alversjö, ordförande i Värmdös kommunfullmäktige

Den 22 oktober sammanträdde de nya ledamöterna i Värmdös kommunfullmäktige för första gången. Lars-Erik Alversjö (M) valdes till kommunfullmäktiges ordförande.

1:a vice ordförande för kommunfullmäktige blev Helene Reduthe (KD) och Christer Hedberg (S) valdes till 2:a vice ordförande.

Kommunfullmäktige genomförde också val till kommunstyrelsen, där Monica Pettersson (M) fick fortsatt förtroende som kommunstyrelsens ordförande.

Ny nämndorganisation

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag till ny nämndorganisation. Den nya nämndorganisationen börjar gälla från och med 1 januari 2015.

Mer information

Läs mer om senaste kommunfullmäktige och de nya ledamöterna och nämnderna

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar