Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

10 april 2014

Nya lekplatser i Gustavsberg

Värmdö planerar för nya lekparker i Gustavsberg. Lekparkerna kommer att byggas etappvis och det första steget i arbetet tas genom en lekpark i Kyrkparken.

I samband med byggandet av över 2000 nya bostäder i centrala Gustavsberg planeras för flera permanenta lekplatser. Då detaljplanearbetet har dragit ut på tiden byggs nu en temporär lekpark i Kyrkparken med gungor, sandlåda och bänkar. Målgruppen är de allra minsta och arbetet beräknas vara klart i maj 2014.

Lek för stora och små

I Porslinskvarteren planeras en lekpark som passar även för äldre barn med klättervägg, klätterställningar, klätternät, lekstuga, experimentlek och rutschkana. Den anläggs med gummiasfalt och gummikullar. En liten damm, lekskog och plats för picknick med umgänge ger en välkomnande atmosfär.

Äventyrslek med utomhusgym

Öster om centrum, i Idrottsparken, byggs en äventyrslekplats med utomhusgym och naturbad som passar barn i alla åldrar. Lekutrustningen är tänkt att anpassas till naturen med redskap inspirerade av skogens former och lekplatsen integreras i naturen med hjälp av de stora träd och stenblock som finns på platsen.

Lekparkerna i Porslinskvarteren och Idrottsparken beräknas vara klar under 2017.

Läs mer om Gustavsbergsprojektet

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar