Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

16 november 2015

Nya plastkärl för hushållsavfall på Runmarö

Upprustning av uppsamlingsplatserna för hushållsavfall har påbörjats på Runmarö. De befintliga säckställen i plåt ska bytas ut till plastkärl på hjul. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart under våren 2016.

Gemensamma sopkärl för alla

De nya plastkärlen kommer att vara gemensamma för alla fastighetsägare som lämnar vid uppsamlingsplatserna. Alla kärl ser likadana ut och ska ge ett mer enhetligt intryck.

Ny sopbil

Tömningen kommer att ske med ett fordon som är anpassat för mindre utrymmen, även kallat satellitfordon, och det är ytterligare ett steg mot en bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetarna. Se bild ovan.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument