Nyheter

Tyck till

05 juni 2014

Nya regler för bygglov från och med 2 juli

Riksdagen har tagit beslut om bygglovsbefriade åtgärder genom att flera förändringar införs i plan- och bygglagen. Ändringarna gäller från och med den 2 juli 2014, och fram till dess gäller dagens krav på bygglov för dessa åtgärder.

Lagändringen innebär att du utan bygglov ska kunna bygga ett komplementbostadshus på 25 kvm, utföra en mindre tillbyggnad om 15 kvm på ett en- eller tvåbostadshus, förse ett en- eller tvåbostadshus med två takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus.

Anmälan krävs innan byggstart

Det kommer dock att krävas en anmälan till bygg- och miljökontoret. Arbetet får inte påbörjas utan att du först fått startbesked från bygg- och miljökontoret. Om byggnaden ska uppföras inom strandskyddsområde krävs också strandskyddsdispens.

Anmälan från och med 2 juli

Du är välkommen med en anmälan enligt den nya lagen från och med den 2 juli. Ny blankett/intyg kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom ett par veckor.

Läs mer i Bygglovsguiden i höger spalt.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar