Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

24 augusti 2015

Nya satsningar på socialtjänsten

En satsning på att rekrytera bra kandidater, fler enhetschefer, mentorskap och en lönegenomgång. Det är några av de åtgärder som ska förbättra det situationen inom individ- och familjeomsorgen, IFO, i Värmdö kommun.

Arbetssituationen har under de senaste åren varit ansträngd på IFO. Detta beror bland annat på en skärpning av lagen: fler ärenden har inkommit då det nu finns en skyldighet att anmäla fall där barn bevittnat våld. Den ökade arbetsbelastningen har medfört stress bland handläggarna med sjukskrivningar och uppsägningar som flöjd. Det ansträngda läget har inneburit att handläggarna inte har hunnit avsluta ärenden, utan fått ta tag i nya, mer akuta fall.

Förutom att det är mycket svårt att rekrytera socionomer har det också tagit tid att rekrytera nya chefer efter den omorganisation som gjorts.

- Det har inneburit ett vänteläge för de anställda. Men nu när organisationen börja sätta sig på plats ser jag positivt på framtiden. Det är brist på socionomer med inriktning mot myndighetsutövning i hela landet, men fler än tidigare har sökt våra utannonserade tjänster, säger Maria Larsson Ajne, vård- och välfärdchef i Värmdö kommun.

Nyrekrytering och mentorskap

För att så skyndsamt som möjligt ta itu med situationen beslöts att extra sammanträden med både socialnämnden och kommunstyrelsen skulle sättas in. På socialnämndens sammanträde den 12 augusti fick nämnden en uppdaterad sammanfattning om läget samt en redovisning av åtgärdsplanen från den 22 juni. Där står bland annat att kommunen ska lösa bemanningen med inhyrda konsulter om så behövs, samarbeta inom IFO med att rekrytera handläggare, införa mentorskap för nyanställda, samt se över lönerna jämfört med andra kommuner.

- Medarbetarna kommer också att få arbeta närmre sina chefer då vi kommer anställa fler enhetschefer, berättar Maria Larsson Ajne.

Även kommunstyrelsen blev den 13 augusti uppdaterad om läget inom IFO och beslutade bland annat att tjänstemännen vid nästa sammanträde den 16 september ska ge en skriftlig redogörelse av hur det ser ut med personalsituationen, och hur rekryteringsprocessen går. Senast i november ska även en redovisning av den psykosociala arbetsmiljön inom socialförvaltningen presenteras.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar