Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

05 december 2013

Nya Skurubron börjar ta form

Ny bro över Skurusundet

Den nya Skurubron börjar ta form på ritbordet. Bygget av nya bron beräknas komma igång 2016 och vara klart i slutet av 2019. Därefter görs de gamla broarna om till en bro för gång- och cykeltrafik och en för lokaltrafik.

Planeringen av den nya bron pågår för fullt. Nästa år inleds arbetet med den nya påfartsrampen vid Björknäs. Bygget av nya bron beräknas komma igång 2016 och vara klart i slutet av 2019. Därefter görs de gamla broarna om till en bro för gång- och cykeltrafik och en för lokaltrafik. Det arbetet pågår fram till 2021.

Den nya bron får motorvägsstandard med två körfält för biltrafik och ett för kollektivtrafik i båda riktningarna.

Bron ska finansieras av broavgifter och just nu utreder regeringen hur avgifter kan tas ut för nya broar i Sundsvall och Motala.

Ett nytt samrådsmöte om buller anordnas torsdag den 5 december kl 18-20 i Nacka konferenscenter, Griffelvägen 15, intill Nacka Sportcentrum vid aulan i Eklidens skola.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar