Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

30 januari 2017

Nya tag för Värmdös matavfall

Rester av en pizza som ligger kvar i kartongen.

Värmdö satsar på kampanj för att få in mer grötgödsel från sina invånare.

Kampanjen sorteramatresten gick första gången under hösten och är ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholms län.

Nationellt miljömål

Att minst 50 % av matavfallet ska samlas in senast år 2018 och behandlas biologiskt är ett nationellt mål. På Värmdö samlades dock bara cirka 21 % av matavfallet in under 2016. I resten av länets kommuner är det liknande siffror. Därför fortsätter kommunerna den gemensamma satsningen. Förhoppningen är att kampanjen, som kommer synas på bussar, sopbilar, i TV och tidningar kommer inspirera fler att börja sortera ut sitt matavfall.

Värmdö på god väg

I Värmdö samlades 823 ton matavfall in under 2016, en ökning med 14 % från året innan. Matavfallsinsamlingen infördes i Värmdö kommun 2012 och idag har alla på Värmdös fastland möjlighet att samla in matavfall i brun papperspåse.

Anmäl dig här

För att läsa mer och anmäla dig till matavfallsinsamlingen, gå in på:

www.varmdo.se/matavfall

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar