Nyheter

Tyck till

14 mars 2016

Ny återvinningsstation vid Fågelbro

Den 10 mars ställdes en helt ny återvinningsstation ut vid den nya pendlarparkeringen vid Fågelbro, där det har saknats en station. Nu blir det lättare för invånarna att lämna förpackningar och tidningar med en återvinningsstation på en plats många hushåll använder som knutpunkt. Den nya stationen kommer också avlasta befintliga återvinningsstationer i kommunen.

– Det är mycket bra att en återvinningsstation placeras på en plats dit många hushåll ofta åker, säger Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten och skapa goda förutsättningar i vardagen för våra återvinnare. Nu blir det enklare att lämna förpackningar och tidningar för våra återvinnare.

Den nya återvinningsstationen är resultatet av ett fint samarbete mellan Värmdö kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Ett permanent bygglov borgar också för långsiktighet genom att hushållen kan lita på att återvinningsstationen inte bara är tillfällig utan kommer att finnas kvar. Det är ju i själva verket konsumenterna som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de sorterar dem i hemmet och för att sedan lämna dem på återvinningsstationen.

På FTI:s hemsida hittar man var en återvinningsstation ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, ftiab.se/hitta-atervinningsstationlänk till annan webbplats. FTI hoppas att denna service ska vara till nytta för alla återvinnare runt om i hela landet.

– Fler och fler hittar funktionen som finns på hemsidan och använder den, säger Annika Ahlberg, FTI.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument