Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

18 juni 2014

Ny bok om Värmdös kulturmiljöer

Nu finns boken om Värmdös kulturhistoriska miljö att hitta på bibliotek, Gustavsbergs Porslinsmuseum och Kontaktcenter i kommunhuset. 

”Värmdö. Kulturhistoria i skärgårdsbygd” kom ut första gången sommaren 1987 och i en reviderad upplaga 1991. Bokens tredje omarbetade upplaga finns nu att köpa för 240 kronor på Värmdös bibliotek, Gustavsbergs Porslinsmuseum och på Kontaktcenter i kommunhuset. Längre fram kommer den även att finnas hos lokala bokhandlare.

I ”Värmdö. Kulturhistoria i skärgårdsbygd”, kommunens kulturmiljöprogram, presenteras Värmdös bäst bevarade kulturmiljöer från forntid till nutid. Här finns spännvidden från förhistoriska gravfält, skärgårdsbyar och bruksmiljöer, till modernistisk 1960-talsarkitektur. Alla har de en sak gemensamt – de har något att berätta om det samhälle vi lever i.

Lokala och riksintressanta platser

Stockholms läns museum och Värmdö kommun har i kulturmiljöprogrammet valt ut områden som är särskilt värdefulla för kulturmiljövården ur ett lokalt och riksintressant perspektiv. Dessa områden har en för kommunen värdefull kulturhistorisk struktur i behåll gällande exempelvis landskap, fornlämningar och bebyggelse.

Målsättningen med kommunens kulturmiljöprogram är att det ska vara vägledande vid samordningen av de insatser som behövs för att bevara, vårda och sprida kunskap om kulturmiljöerna. Att känna sin historia ger förankring i det samhälle man lever i och kan också fylla en viktig funktion för en intresserad allmänhet. Förhoppningen är att boken ska kunna vara en stor tillgång för kommuninvånare, sommarboende och besökare.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar