Nyheter

Tyck till

26 november 2013

Ny folkhälsomyndighet
från 1 januari 2014

Yoga på stranden

Den nya Folkhälsomyndigheten kommer att ersätta Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Detta för att kunna ta ett bättre helhetgrepp om folkhälsoområdet.

Den 1 januari 2014 startar Folkhälsomyndigheten sitt arbete. Den nya myndigheten ska även ta över Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, samt samordna smittskyddsfrågorna med annat folkhälsoarbete. En viktig uppgift blir att identifiera vilka folkhälsofrågor som behöver fler effektiva insatser.

Folkhälsomyndigheten ska verka för god hälsa genom att följa befolkningens hälsoläge och undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom. Myndigheten ska även främja hälsa, förebygga sjukdomar och stödja smittskyddsarbetet med olika analyser.

Bildandet av den nya myndigheten ger också bättre möjligheter att arbeta både på EU-nivå och i andra internationella sammanhang.

Folkhälsomyndigheten kommer att bedriva verksamhet i Solna och i Östersund.  

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar