Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

26 oktober 2016

Ny kommundirektör i Värmdö kommun

Camilla Broo

Camilla Broo tar över rollen som ny kommundirektör i Värmdö kommun. Hon är i dagsläget tillförordnad stadsdirektör i Södertälje kommun, och påbörjar sin tjänst i Värmdö den 1 februari 2017.

Camilla har arbetat i Södertälje kommun sedan 2011 och har bland annat haft rollen som ekonomi- och finansdirektör i kommunen. Dessförinnan arbetade hon med ekonomisk förvaltning i Stockholms stad, och har erfarenhet från den privata sektorn via Group 4 Falck A/S, Köpenhamn, där hon var biträdande finanschef.

Camilla har bred erfarenhet från det finansiella området och startade sin karriär inom Svenska Handelsbanken och Sveriges Riksbank.

Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun, är nöjd med rekryteringen:

- Jag är glad över att vi rekryterat Camilla. Hon är väl insatt i vilka inriktningsområden som en kommun bör prioritera. Det gör att vi på ett smidigt sätt kan fortsätta det arbete vi påbörjat för att göra Värmdö till en bättre plats att bo, leva och arbeta i. Med sin bakgrund från både offentlig och privat sektor är jag övertygad om att Camilla har vad som krävs för att ta sig an de utmaningar vi står inför i kommunen.

Camilla Broo ser fram emot att axla rollen som kommundirektör i Värmdö:

- Jag är glad över att ha fått förtroendet och kommer att ta mig an uppdraget med engagemang och respekt för medborgarna och den kompetenta organisation som finns. Värmdös strategi för framtiden är redan lagd genom Vision 2030 och jag kommer att arbeta för att vi ska förverkliga den. Jag ser fram mot de utmaningar jag kommer att ställas inför, säger Camilla.

Nuvarande kommundirektör Stellan Folkesson kommer som tidigare annonserats att avsluta sin tjänst i början på 2017.

Rekryteringen av ny kommundirektör har genomförts av en grupp bestående av förtroendevalda från både majoriteten och oppositionen samt tjänstemän och fackliga organisationer.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar