Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

26 mars 2015

Ny mark för småindustri och hantverk

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanerna för Älvsby Ängar och Älvsby Magneberg.

Älvsby industriområde utökas med ny mark för verksamheter med fokus på trygghet och funktion, samt med hänsyn till närområdets kulturella landskap, vattenskydd och bostäder.

Det finns ett stort behov av mark för mindre verksamheter inom kommunen. Älvsby industriområde är sedan tidigare utpekat som lämpligt för småindustri och hantverk i översiktsplanen, och är ett av få områden i Värmdö där mindre företag kan etablera verksamhet.

- Vi har nu efter många års arbete med Älvsbyplanerna äntligen antagit detaljplanerna och därmed är vi ett steg närmare att kunna erbjuda mark för flera olika verksamheter, säger Anders Gullander (FP), ordförande för kommunstyrelsens planutskott och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kommunen kommer stå som huvudman för lokalgator och viss naturmark inom området, samt driftkostnaderna för väghållning och parkskötsel.

Mer från kommunfullmäktige

Läs mer om besluten från kommunfullmäktiges senaste sammanträde

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar