Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

17 december 2015

Nytt bostadsprojekt påverkar vid Grisslinge

Skanska förbereder ett bostadsprojekt i Mörtnäs/Grisslinge. Markarbeten kommer att påbörjas under början av 2016.

Skanska har påbörjat avverkningar och markarbeten i den gamla grustäkten norr om Skärgårdsvägen /väg 222 i Mörtnäs vid Grisslinge. Arbetet är en förberedelse för ett planerat bostadsprojekt med flerbostadshus. Även ett område längre norrut, öster om Mörtnäsvägen, har avverkats som förberedelse för en utbyggnad av radhus och kommunal gata.

Markarbeten under 2016

Skogen har avverkats under november-december. Markarbeten med schaktning och utfyllnad av sand och grus påbörjas i början av 2016, och anledningen till det är att förbereda för en kommunal gata och bygga upp kvartersmarken för planerade bostäder i området.

Den kommunala gatan är planlagd i en detaljplan och Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden har lämnat tillstånd för markarbetet under 2014.

Under 2015 ansökte Skanska om planbesked för ett nytt bostadsområde med cirka 140 lägenheter och en infartsparkering i området. Det planarbetet bedöms kunna påbörjas under 2016.

Kontakt

Christopher Larsson, projektutvecklare, Skanska, tfn 010- 449 08 83.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar