Nyheter

Tyck till

08 april 2016

Ökad samsyn för Värmdös skolutveckling

En workshop med förtroendevalda, tjänstemän, rektorer och fackliga organisationer – det låter väl som en bra grund för att prata skolutveckling i Värmdö kommun?

Det var det också. Pia Andersen, chef för kultur- och utbildningssektorn, är mycket nöjd med dagen:

- Mitt mål var att jag skulle få energi att fortsätta jobba vidare med de här frågorna. Det har jag fått!

Långsiktiga perspektiv

Pia Andersen och Marie Bladholm (M), ordförande i utbildningsnämnden, startade dagen och inledde med att berätta om sina visioner med workshopen. Syftet var att skapa engagemang för hur man i sina olika roller bäst stödjer en långsiktig skolutveckling, oavsett om rollen är förtroendevald eller tjänsteman inom utbildningsförvaltningen.

Din bild, min bild…

Workshoppen syftade också till att skapa en ökad samsyn om den fortsatta färdvägen för skolutveckling i Värmdö kommun, både genom att göra en gemensam nulägesanalys kring våra olika och gemensamma bilder samt att prata om vad skolutveckling egentligen är.

Dagen avslutades med ett arbete kring att prioritera kring strategiska fokusområden där varje grupp valde ut vilka delar de ansåg som viktigast.

Workshopen leddes av två externa konsulter, Roger Johansson och Malin Danielsson från Public Partner.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar