Nyheter

Tyck till

10 september 2015

Omläggning av trafik på väg 222

Måndagen 14 september flyttas trafiken till höger körfält i
båda körriktningar på väg 222 mellan Farstabron och Gustavsberg.

Omflyttningen sker på grund av nya infrastruktursatsningar för att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet samt för att förbättra för kollektivtrafiken. Syftet är att öka antalet körfält till två i varje riktning, utom på Farstabron som fortsatt kommer att ha tre körfält. Efter ombyggnaden kommer två körfält gå i riktning in mot Stockholm. Arbeten som påverkar trafiken beräknas vara klara i slutet av 2015.

Från höger till vänster

En mittbarriär kommer att ställas ut på väg 222 så att trafiken flyttas till höger körfält i båda riktningar mellan Farstabron och Gustavsberg.

Från och med vecka 40 med start 28 september kommer trafiken i riktning ut mot Värmdö att flyttas till
vänster körfält istället. 

Sänkt hastighet och ökad uppmärksamhet

Trafikverket uppmanar till sänkt hastighet till 70 km i timmen och ökad
uppmärksam på skyltningen samt försiktig körning kring vägarbetet. 

Mer information från Trafikverket hittar du i länken i högerspalten.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar