Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

29 oktober 2015

Om multimodalt lärande i skolan

Den 26 oktober hölls ett symposium om multimodalt lärande på Värmdö Gymnasium. Initiativtagare var skolans it-projektgrupp och de hade bjudit in deltagare från olika intressenter inom skolans värld.

Målet med dagen var att dels utbyta information kring multimodala texters möjligheter och svårigheter, dels bygga broar mellan skolans olika aktörer.

Multimodalitet betyder att informationen uttrycks på olika sätt, med olika modaliteter - skrift, tal, bild och andra visuella medel - som sedan kombineras till någon form av sammansatt grafisk produkt. Vi möter dagligen multimodala texter - en kombination av text och bild i tidningar, tidskrifter, reklambroschyrer, affischer, sagoböcker, läroböcker, encyklopedier och instruktionsböcker.

Vinnovafinansierat projekt

Värmdö gymnasium arbetar sedan 2013 i ett projekt kring multimodalt lärande och projektgruppen ingår i ett Vinnovafinansierat treårigt projekt med tio andra aktörer.

Dagen innehåll också en paneldiskussion med bland annat Jan Hylén, projektledare för det Vinnovafinansierade projektet samt analytiker och utredare med bakgrund från Skolverket och utbildningsdepartementet, Jenny Linander från Studentlitteratur, Anders Kalén, IKT-utvecklare på ESS-gymnasiet, Frida Starck Lindfors, samordnare och redaktör för Stockholmskällan och Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information