Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

07 oktober 2015

Östlig förbindelse avgörande länk för Värmdö

I en skrivelse till Sverigeförhandlingen skriver Värmdö kommun att en östlig förbindelse är nödvändig för att Värmdö ska kunna fortsätta att vara en del av den expansiva Stockholmsregionen.

Den Östliga förbindelsen är en nord-sydlig ringled som planeras att sträcka sig från Värmdöleden till Frihamnen. Tillsammans med Essingeleden, Norra länken och Södra länken skulle den Östliga förbindelsen bilda en motorvägsring runt Stockholm.

Värmdö kommun räknar med en tillväxt på mellan 20 000 och 30 000 invånare till 2035. De senaste årens ökade bostadsbyggande pekar mot en kraftig utveckling de närmsta åren och Värmdö har inlett en omfattande detaljplanering i kollektivtrafiknära lägen i kommunens tätorter.

Stora nyttoeffekter för medborgare

Enligt Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande, är det av avgörande betydelse att den Östliga förbindelsen byggs så att regionen får en ring av trafikleder:

- En östlig förbindelse som knyter samman Södra och Norra länken samt öppnar en möjlighet att korsa Saltsjön utan att behöva åka in till Slussen, ger stora nyttoeffekter för Värmdös invånare. Det har funnits planer på det här sedan 40-talet och nu visar Trafikverkets nyttoanalys att det inte längre handlar om ifall leden ska byggas utan när.

Ökat bostadsbyggande

Utan en östlig förbindelse bedömer kommunen att det kommer att byggas cirka 6 000 lägenheter fram till år 2035 i Värmdö. Motsvarande siffra med en östlig förbindelse beräknas uppgå till drygt 10 000 bostadsenheter. Till det kommer ett ökat värde på befintliga fastigheter i kommunen samt förbättrade förutsättningar för pendlarna i hela regionen.

- Genom en östlig förbindelse knyts Värmdö kommun starkare till regionen och efterfrågan på bostäder kommer att öka. Vi planerar därför att delta i Sverigeförhandlingen som inleds i februari 2016 och erbjuda att öka bostadsbyggandet i framtiden. Som motkrav vill vi att staten ser till att kommunerna får möjligheter att ta ut exploateringsbidrag av byggföretag för att medfinansiera storskalig regional infrastruktur, säger Stellan Folkesson, kommundirektör.

Om Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens uppdrag är bland annat att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information