Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

05 december 2016

Överenskommelsen - nominera till skrivargrupp

Genom Överenskommelsen Värmdö vill kommunen öka samverkan med idéburna organisationer, föreningar och näringslivets aktörer i syfte att utveckla och stärka arbetet inom det sociala området och inom integrationsarbetet.

I januari 2016 tillsatte kommunstyrelsen en utredningskommitté som under projektnamnet ”Överenskommelsen Värmdö” arbetar för att utveckla dialogen mellan dessa aktörer. Målet är att tillsammans ta fram en skriftlig avsiktsförklaring som beskriver spelreglerna för framtida samarbeten som kan fördjupa välfärden och integrationen.

Samverkan kring sociala frågor och integration

Arbetet med Överenskommelsen Värmdö sker genom dialog. Under 2016 har idéburna organisationer, föreningar och näringslivets aktörer bjudits in till ett antal träffar och möten med syfte att skapa en samsyn kring medborgarnas behov och möjligheter att gemensamt skapa en positiv samhällsutveckling. Intresset har varit stort och många samarbetsområden har identifierats.

Nominera till skrivargruppen

Dialogprocessen går nu in i ett skede där spelreglerna för framtida samarbeten ska sättas på pränt. Under början av 2017 kommer därför en ”skrivargrupp” bestående av representanter från den ideella sektorn, näringslivet och kommunen att bildas.

Nu kan du nominera en representant från en idéburen organisation, en föreningar eller från näringslivet till skrivargruppen. Nomineringen är öppen till och med 31 januari.

Läs mer och lämna din nominering härKommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument