Nyheter

Tyck till

25 november 2015

Papperslösa får låna på Värmdös bibliotek

Flyktingar och papperslösa i Värmdö kommer att få tillgång till bibliotekens tjänster. Det innebär att de har rätt att låna media samt använda publika datorer.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att flyktingar och papperslösa i Värmdö kommun ska få tillgång till bibliotekens tjänster och service.

- Värmdös bibliotek strävar efter att vara en tolerant och öppen mötesplats där mångfald ses som en viktig grund till goda möten. Det gör biblioteken till en viktig mötesplats för våra medborgare och många samlas där för att samla in kunskap och möta kultur – nu säkerställer vi att det också är det för den här målgruppen, säger Fredrik Sneibjerg (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Normalt sett krävs en svensk bostadsadress och legitimering för registrering och utfärdande av lånekort. Detsamma gäller för användning av publik dator.

Ett bibliotek för alla

I den nyligen antagna biblioteksplanen står bland annat hur personalen arbetar med omvärldsbevakning, jämställdhets-, mångfalds-och HBTQ-frågor för att alla ska känna sig välkomna.

- Biblioteken är viktiga i ett integrationsperspektiv. De är fungerande mötesplatser där människor med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt. Det är också en plats där nyanlända invandrare kan skaffa sig kunskaper om det svenska samhället. Jag ser det här som en naturlig förlängning i vårt arbete med att vara ett bibliotek för alla, säger Ann-Helen Johnsson, verksamhetsansvarig för Värmdö bibliotek.

Fyra bibliotek i kommunen

Det finns fyra bibliotek i Värmdö kommun; Djurö, Hemmesta, Gustavsberg och Ingarö bibliotek. Till det kommer ö-biblioteken på Svartsö, Möja, Sandhamn, Nämdö och Runmarö som drivs av kommunen i samarbete med lokala föreningar och Värmdö skärgårdsskola.

Värmdös bibliotek har under året startat upp flera uppsökande verksamheter, som pop-up-bibliotek och ”Boken kommer” som innebär att låntagaren får sin bok hemskickad.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar