Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

25 juni 2014

Plan för hållbar utveckling i Värmdös skolor

Utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun har tagit beslut om en plan för hållbar utveckling för att konkretisera uppdraget och vägleda verksamheterna i hållbarhetsarbetet.

En hållbar utveckling är en utveckling där sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner ömsesidigt stödjer och balanserar varandra. I en hållbar utveckling analyseras sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer samlat och utifrån en helhetssyn.

Ökat fokus på arbetet med hållbar utveckling

Redan idag genomför samtliga av utbildningsstyrelsens verksamheter arbete med koppling till hållbar utveckling. Planens syfte är att konkretisera uppdraget och vägleda verksamheterna att skapa ett större helhetstänkande i hållbarhetsarbetet.

- Det är väldigt glädjande att vi nu tagit en tydligare inriktning för allt hållbarhetsarbete i våra förskolor och skolor samt andra verksamheter. Redan idag arbetar de aktivt med att minska skadliga ämnen och öka andelen ekologiskt odlad och vegetarisk mat i sina verksamheter, säger Max Ljungberg (MP), ordförande för Utbildningsstyrelsen.

Utbildning med Grön Flagg

Under mandatperioden har antalet uteavdelningar och Grön Flagg-certifierade skolor ökat och elever vid Gustavsbergs gymnasium, G2, har fått utmärkelser för gröna innovationer. Max Ljungberg säger:

- Verksamheterna har gjort ett fantastiskt arbete, exempelvis har antalet Grön Flagg-certifierade skolor fördubblats under mandatperioden. Med stöd i vår plan kommer det arbetet stärkas ytterligare och verksamheterna kommer hitta fler vägar att utveckla hållbarheten i våra aktiviteter.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar