Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

06 juli 2015

Plustecken i Värmdös resultatprognos

Det prognostiserade resultatet för Värmdö visar på ännu ett bra år. I en artikel i Dagens samhälle har dock plustecknet blivit ett minustecken.

I SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) ekonomirapport från april så betraktades 2015 som ett bra år för kommunerna med ett prognostiserat överskott på totalt 11 miljarder kronor. Trots det är det många kommuner som själva tror på svaga resultat och det gemensamma överskottet landar då på 4 miljarder.

- Det är skillnad på plus och minus. Värmdö har ett plustecken, bland annat för att befolkningen fortsätter att öka med ökade skatteintäkter som följd, säger Hans Ivarsson, ekonomichef på Värmdö kommun.

Siffrorna kommer från SCB, Statistiska Centralbyrån, och i överlämningen av material från Värmdö kommun till SCB har den mänskliga faktorn spelat in och ett plustecken blev istället ett minus. Det prognostiserade resultatet i beräkningarna anges i kronor per invånare, och Värmdö landar på +1 226 kronor/medborgare.

- Det är tidigt på året och en prognos präglas alltid av ett visst mått av osäkerhet. Jag ser dock med tillförsikt på vårt prognostiserade resultat, säger Hans Ivarsson.

Den kommun som går allra bäst enligt prognosen är Vaxholm med +5 796 kronor/invånare. Hedemora hamnar längst ned på listan och landar på -13 543 kronor.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar