Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

19 mars 2016

Porslinsfabriken - så heter det nya kulturhuset!

Nu är det klart att Gustavsbergs nya upplevelsecentrum och kulturhus kommer att heta Porslinsfabriken.

- Porslinsfabriken är ett unikt namn på ett kulturhus som kommer att vara en samlingsplats för många spännande verksamheter som betyder mycket för många medborgare, säger Fredrik Sneibjerg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Namnet är tydligt, lätt att kommunicera och anknyter till platsens rika kulturhistoria.  

Porslinsfabriken beräknas vara klar under 2017 och kommer då att innehålla bibliotek, skapande verkstäder, Gustavsbergs Porslinsmuseum, konsthall, kulturskola, ungkulturverksamhet, samt lokaler för olika typer av upplevelser och kulturell verksamhet.

De olika namnförslagen har tagits fram genom en namntävling som genomförts under december och januari, där allmänheten har deltagit genom att såväl lämna förslag som genom att rösta på de olika förslagen. En namnkommitté har sedan gjort sin bedömning och fastnat för namnet ”Porslinsfabriken”.

Beslutet togs 15 mars på Kultur- och fritidsnämndens möte.


Läs mer om projektet.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar