Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

24 mars 2015

Positivt resultat för Värmdö kommun 2014

Ett positivt bokslut för åttonde året i rad ger goda förutsättningar att hantera oförutsedda händelser och investera i kommunens utveckling.

Värmdö kommuns bokslut redovisar ett positivt bokslut på 48 MSEK, vilket innebär plus i kanten för åttonde året i rad:

- Vi kan nu se tillbaka på en mandatperiod där det sammanlagda resultatet blev cirka 290 miljoner, ett genomsnitt på över 70 miljoner per år. Vi har under perioden sänkt kommunalskatten med 37 öre och gjort flera stora långsiktiga insatser för att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, ett arbete vi i praktiken påbörjade redan när vi tog över efter valet 2006, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stabil ekonomi möjliggör investeringar

En stabil ekonomi innebär goda förutsättningar att både hantera oförutsedda händelser och att bidra till egenfinansiering av investeringar, menar kommundirektör Stellan Folkesson:

- Vi har också gjort flera stora investeringar, bland annat genom vår kontinuerliga utbyggnad av VA samt den fortsatta utvecklingen av Gustavsbergs hamn. Vi fortsätter leverera hög kvalitet och service till medborgarna, säger Stellan Folkesson, kommundirektör.

Expansiv kommun i förändring

Värmdö växer och under förra året fick kommunen 757 nya invånare, mot 2013 års 397. Totalt har Värmdö kommun nu 40 541 medborgare. Centralorten Gustavsberg genomgår en stor förändring genom de totalt 2 400 nya bostäder som kommer att byggas där de närmsta åren.

Årsredovisning för 2014 kommer att finnas tillgänglig från slutet av april på hemsidan.

Kontakt

Hans Ivarsson, ekonomichef Tfn: 08-570 481 18
Monica Petterson, Kommunstyrelsens ordförande Tfn: 08-570 470 12

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar