Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

23 september 2016

Projekt för att synliggöra elförbrukning

Testprojektet Hej då stand-by ska minska kommunens elförbrukning och göra medarbetarna uppmärksamma på att stänga av helt när de går hem.

Att låta skärmar, höj- och sänkbara skrivbord och andra tekniska prylar stå i stand by-läge när de inte används drar ofta mer ström än vad vi tror.

Projektet pågår under sex veckor

Under sex veckor ska miljöprojektet Hej då stand-by pågå i kommunhuset. 30 grendosor där strömmen syns som blått ljus genom sladden ska placeras på olika platser i huset. Genom att göra elförbrukningen synlig är förhoppningen att medarbetarna ska göra det till en vana att stänga av all elektronisk utrustning när de går hem för dagen.

All utrustning kopplad till en dosa

Då all utrustning är kopplad till dosan stängs den av med en enda knapptryckning. Resultatet kommer inte kunna visa på minskad elförbrukning i kilowattimmar. Istället kommer enkäter med medarbetarna att göras. Tanken är att dosorna sedan flyttas runt så att fler blir uppmärksamma på att stänga av strömmen.

Läs mer om projektet >>

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument