Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

12 december 2016

Rekommendationer för inomhustemperatur och eldning i eldstad

Nu när det börjar bli kallt ute vill kommunen informera kring inomhustemperatur och eldning i eldstad.

Temperatur inomhus

När det är kallt utomhus får kommunen många frågor om vilken temperatur inomhusmiljön ska hålla. Det som gäller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus är att den behöver vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 grader med så kallad operativ mätning som görs med ett särskilt mätinstrument. För känsliga grupper bör temperaturen vara minst 2 grader högre.

Upplever du inomhustemperaturen för kall eller för varm kontaktar du i första hand fastighetsägaren, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, som kan göra en utredning och utföra eventuella åtgärder. Om fastighetsägaren inte gör tillräckliga åtgärder kan du kontakta bygg- och miljöavdelningen via kommunens kontaktcenter på 08-570 470 00 eller e-postadress varmdo.kommun@varmdo.se.

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eldning i eldstad

Under vinterhalvåret eldas det mer i eldstäder och kaminer och röken kan för många upplevas besvärande. Det är därför viktigt att du som eldar gör det på rätt sätt. Om din eldning medför en olägenhet för andra kan kommunen besluta om hur du får elda. Eldning i eldstad bör begränsas då röken sprids över grannfastigheterna och kan orsaka irritation i luftvägar, stark lukt och spridning av sot.

Elda rätt

Naturvårdsverket har tagit fram en broschyr som heter ”Elda rätt” där du får råd om hur du eldar i din vedpanna, kamin och dylikt för effektiv, miljöanpassad och säker eldning och för att olägenhet inte ska uppstå. När du eldar med ved ska du bland annat se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Det räcker inte att din eldstad är miljögodkänd.

Läs Naturvårdsverkets broschyr ”Elda rätt”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar