Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

12 juni 2014

Renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget

Farstavikens skola/Kvarnberget kommer att genomgå en omfattande om- och tillbyggnad från och med hösten 2015.

En omfattande om- och tillbyggnad av Farstavikens skola/Kvarnberget har beslutats av kommunstyrelsens fastighetsutskott. Renoveringen som påbörjas under 2015 kompletterar det sedan tidigare tagna beslutet på en upprustning av skolan lokaler som sker nu under sommaren 2014.

Beslutet baseras på att Farstavikens skola/Kvarnberget är i stort behov av renovering samt fyller en central och viktig funktion i den pågående exploateringen av centrala Gustavsberg. Antalet elever i grundskolan ökar mycket i Värmdös centrala delar och skolan moderniseras och anpassas för att kunna ta emot nära dubbelt så många elever som går där idag.

-  Jag är glad att kunna vara med och starta den här viktiga förändringsprocessen i Farstavikens skola/Kvarnberget för attkunna ge plats till framtida generationer, säger Anders Bergman (FP), ordförande i kommunstyrelsens fastighetsutskott.

Den upprustning som påbörjas under juni 2014 omfattar ytskikt, sanitet och el och kostnaden uppgår till drygt 12 miljoner kronor. Om- och tillbyggnaden som startar hösten 2015 och beräknas kosta drygt 150 miljoner kronor.

-  En modern skola som attraherar fler elever är efterlängtad och detta tydliga besked är viktigt för att kunna ge våra barn utbildning av hög kvalitet i bra arbetsmiljö, säger Max Ljungberg (MP), ordförande i utbildningsstyrelsen.

Arbetet ska genomföras medan skolan är i drift, och kommer att planeras tillsammans med skolledningen. Skolan beräknas vara klar under läsåret 2016/17.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar