Nyheter

Tyck till

09 maj 2014

Så går Värmdöbussarna under Slussenarbetet

SL-buss

Bussarna från Värmdö kommer att gå in till Slussen under hela ombyggnaden. Om några år de flyttar sedan ut till en ny tillfällig terminal på Stadsgården. Samtidigt pågår planerna för en ny Skurubro, som beräknas stå färdig till årsskiftet 2020/21.

Även om kollektivtrafiken är i fokus under hela Slussenombyggnaden kommer du som resenär att påverkas av förändringar.

Bussarna från Nacka och Värmdö är prioriterade och kommer att ha kvar sina kollektivkörfält i varje riktning. Bilarna får ett körfält i varje riktning istället för dagens två.

De första åren stannar bussarna vid befintlig bussterminal precis som idag. För att trafiken ska flyta smidigare utökas antalet ankomstplatser från dagens tre till fem stycken. Inga längre restider beräknas under den här perioden.

Tillfällig bussterminal från 2017

Under 2017 planeras bussarna att flytta ut till en ny tillfällig terminal strax öster om Katarinahissen med gångförbindelse till tunnelbanan. Den tillfälliga bussterminalen har högre kapacitet och bättre standard än dagens. Här planeras bussarna att stanna fram till 2019, och just nu utreds var bussarna ska placeras innan en helt ny bussterminal för
Nacka- och Värmdöbussarna är klar.

Skurubron klar till år 2021

Planerna för en ny Skurubro pågår, men alla prövningar och tillstånd som krävs gör att bron inte beräknas stå färdig förrän till årsskiftet 2020/21. Därefter tar det ytterligare tre år att bygga om de gamla broarna för lokal trafik samt gång- och cykeltrafik. Den nya påfartsrampen vid Björknäs börjar byggas i maj och ska vara klar i november i år.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information