Nyheter

Tyck till

05 november 2015

Så kan du hjälpa människor på flykt

Foto: Svenska röda korset/Erik Halkjaer

Just nu är tusentals människor på flykt i och utanför Europas gränser. Många Värmdöbor har hört av sig och undrar hur de kan hjälpa till.

Ge pengar

I det akuta skedet som många flyktingar befinner sig i behövs kläder, mat, vatten och andra förnödenheter. De behöver också tak över huvudet, sjukvård och medmänskligt stöd. Det finns många ideella organisationer, med postgironummer som börjar på 90, som samlar in pengar till detta arbete. Några är

Rädda barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkare utan gränserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Röda Korsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Individuell Människohjälplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNHCRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Radiohjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska kyrkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ge av din tid

Kompis Sverige

I ett samarbete med kommunen har Svenska Röda Korset en kompisverksamhetkompisverksamhet i Värmdö. Projektet heter Kompis Sverige och här kan du kan anmäla ditt intresse för att lära känna nyetableradenyetablerade svenskar. Just nu söker Kompis Sverige särskilt efter manliga etablerade svenskar, men alla är såklartsåklart välkomna att anmäla sig!

Anmäl dig och läs mer om Kompis Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna ditt hem för en flykting

Genom kommunen kan du till exempel bli god man eller familjehem för ett ensamkommandeensamkommande flyktingbarnflyktingbarn. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Volontärarbete

I Värmdö har Svenska Röda korsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bland annat språkcaféspråkcafé och läxhjälpläxhjälp där du som volontär kan hjälpa nya svenskar.

Volontärbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell verksamhet som förmedlar volontäruppdragvolontäruppdrag över hela Sverige.

Värmdö kommun samarbetar även med Svenska kyrkans församlingar på Värmdö/Gustavsberg-Ingarö och Skärgårdskyrkan.

Intresset för att bli volontär har varit enormt, och vi är väldigt tacksamma för de många frivilliga vi har fått! Därför måste vi tyvärr be alla nya intresserade att vänta just nu. Läs mer nedan om fler sätt att hjälpa på.

För information om att bli volontär, kontakta samordnande diakondiakon:

Emma Noling, Tel: 08-570 380 68, emma.norling@svenskakyrkan.se.

Läs mer information på Skargardskyrkan.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Få även aktuell information och följ arbetet på Facebook: ”Flyktingsamverkan Värmdö”

Ge kläder, skor och saker

Skärgårdskyrkan har avslutat insamlingen för nu och tackar för det stora engagemanget. Om det behövs en ny insamling så kommer det att komma ut ny information. Tack till alla som deltagit!

Vissa ideella organisationer som kyrkor och Röda Korset tar ibland emot kläder, som antingen går direkt till behövande eller säljs till förmån för flyktinghjälpflyktinghjälp. Du kan också kontakta asylboendenasylboenden direkt och höra om de har behov av kläder. Tänk på att kläderna ska vara hela och rena, och anpassad till säsongen.

Detta gör kommunen

Kommunen arbetar med integration av nya svenskar och ensamkommandeensamkommande flyktingbarnflyktingbarn på flera sätt. Här kan du läsa mer om vårt arbete:

Advisory board Unga ensamkommandeensamkommande i Värmdö får hjälp att skapa nätverk och komma in i arbetslivet.

Kompis Sverige Integrationssamarbete med Svenska Röda korset där nya och gamla svenskar träffas.

Kommunens roll i integrationsprocessen

integrationsprocessenVärmdö kommun samarbetar även med Svenska kyrkans församlingar på Värmdö/Gustavsberg-Ingarö och Skärgårdskyrkan.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar