Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

27 mars 2014

Så kan Gustavsbergs grönområden utvecklas

Ösby träsk

Kommunfullmäktige antog den 26 mars en plan för hur Gustavsbergs gröna värden kan utvecklas i framtiden. Förslagen handlar bland annat om nya promenadslingor, utkiksplatser, planteringar och parker.

För ett år sedan bjöd kommunen in allmänheten till ett möte för att höra vad medborgarna tycker om Gustavsbergs grönområden. Under mötet framkom både vad som kan förbättras och vilka områden som invånarna tycker är extra viktiga att bevara.

Ett exempel är tydligare ”entréer” till grönområden. Det kan innebära fler skyltar som visar var promenadslingor nära bostadsområden börjar.

I planen finns en rad förslag på utveckling av den gröna miljön i Gustavsberg.

– Vi har tittat på vilka grönområden som finns och var det kan behövas förbättringar. Vi har även pekat ut områden med höga värden inom natur, rekreation och kulturmiljö, säger Peter Frej, (M) ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Planen behövs för att det på ett effektivt sätt ska gå att arbeta med gröna områdens skydd, kvalitet och tillgänglighet. Bland det som kommunen vill jobba vidare med finns promenadslingor – både för friluftsliv och speciella turiststråk – utkiksplatser och planteringar. Ett annat förslag är att göra skötselplaner för kommunalägd mark.

Många av förslagen finns redan med i programmet för Gustavsbergsprojektet, till exempel det gröna stråk som ska löpa genom Porslinskvarteret. Ett önskemål från allmänheten har varit att göra parken vid kyrkan till en tryggare plats. Det kommer att tillgodoses, bland annat genom ökad belysning.

Att människor mår bra av att vistas i naturen, både visuellt och genom att röra på sig, är en viktig aspekt för utvecklingen av gröna miljöer.

– Det finns fantastiska förutsättningar för rekreation i Gustavsberg. Många invånare bor mycket nära gröna områden mycket, säger Peter Frej.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information