Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

08 september 2014

Samråd om förslag till detaljplan

Nu är förslag till detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl., Parkering Näsuddsvägen m.m. ute på samråd. Samrådstiden är 2014-09-09 – 2014-09-30.

Planhandlingar med bilagor och tillhörande utredningar finns att ta del av på Kontaktcenter i kommunhuset, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg och under kommunens webbsidor för pågående detaljplanering.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar