Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

17 september 2014

Samrättning sätter Värmdö på Sveriges utbildningskarta

Utbildningsdepartementet besöker Värmdö

Värmdös modell för samrättning av nationella prov har fått positiv uppmärksamhet från både myndighetshåll och andra kommuner. Under onsdagen hade kommunen därför besök av Utbildningsdepartementet.

Under besöket fick representanter från Utbildningsdepartementet träffa delar av förvaltningen, rektorer och lärare från grundskola och gymnasium samt elever som genomfört de nationella proven.

Elever från år 7 i Ösbyskolan samt Värmdö gymnasium fick bland annat svara på frågor kring hur många prov de genomfört, hur de upplevde dem samt hur viktigt de trodde det nationella provet var för betygsättningen i den aktuella kursen.

Ökad samsyn och kompetensutveckling

Under läsåret 2013/14 engagerades drygt 100 lärare i rättningen av de nationella proven i Värmdö kommun. Samrättningen genomfördes första gången läsåret 2012/13. Det positiva resultatet från det arbetet, tillsammans med Skolverkets råd för hur en mer likvärdig bedömning kan utvecklas, gjorde valet enkelt att fortsätta arbetet:

- Vårt arbete har fått positiv uppmärksamhet och inom organisationen upplever vi en ökad samsyn i bedömningsfrågor. Samrättningen ger även en fördjupad kompetensutveckling, säger Pia Andersen, produktionschef i Värmdö kommun.

Ska bidra till likvärdig bedömning i skolan

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. På uppdrag av Regeringskansliet utreder Utbildningsdepartementet upplägget för de nationella proven.

Representanter från Värmdö kommun kommer även att berätta om sina erfarenheter av samrättning på Skolportens Bedömningskonferens den 26-27 januari 2015.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar