Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

25 juni 2014

Skärgårdskommuner 
om enskilda avlopp i Almedalen

Under tema Östersjöveckan belyser kommuner, organisationer och forskare problem samt möjligheter som kan leda till förbättrad havsmiljö samt en stark och hållbar tillväxt i Östersjön.

Östersjöinitiativet belyser Östersjön som en resurs för tillväxt under temat Östersjöveckan. Initiativet kommer från Uppsala universitet och Forum Östersjön.

- I Visby samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling. Vi är glada att kunna bidra med delvis nya insikter om enskilda avlopp, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

En Östersjö i fortsatt balans

Flera lärosäten och center runt Östersjön forskar om de olika utmaningar regionen har. Värmdö kommun har i samverkan med stiftelsen Baltic Sea 2020 gjort en satsning på rådgivning till enskilda fastighetsägare, för att öka medvetenheten om att fosfor och kväve i främst latrin måste minska i kustzonen.

- Just problemet med näringsläckage från enskilda avlopp i strandnära områden är en viktig fråga att hitta lösningar på för Värmdö om vi ska kunna bidra till en Östersjö i balans till 2020, säger Malin Åberg Aas (MP), kommunalråd i Värmdö kommun.

Dra nytta av erfarenheten

Anders Bergman (FP), som är kommunalråd och boende vid fjärden, anser att Baltic Seas informationsinsatser och ekonomiska stöd är av stort värde för området:

- Nu gäller det för oss som bor här att fortsätta arbetet och dra nytta av de erfarenheter som kommit fram.

Under Östersjöveckan hålls en rad aktuella och angelägna seminarier och diskussioner i Almedalsbiblioteket. Värmdö och Vaxholm tillsammans med flera andra kommuner, organisationer och forskare belyser problem och möjligheter som kan leda till förbättrad havsmiljö samt en stark och hållbar tillväxt.

Torsdag 3 juli medverkar Lars Fladvad från Värmdö kommun i seminarium under Östersjöveckan.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar