Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

28 oktober 2014

Skärgårdskommuner satsar på besöksnäringen

En stark och hållbar besöksnäring, fler och längre säsonger samt en skärgård och storstad i samverkan. Det är de tre fokusområden som sju skärgårdskommuner, Stockholms stad, Länsstyrelsen, Landstinget och Skärgårdsstiftelsen prioriterar genom samarbetsavtalet Stockholm Archipelago.

Hösten 2011 startade arbetet med att utveckla Stockholms skärgård till en hållbar året-runt-destination. En utvecklad besöksnäring ska bidra till Stockholms läns attraktivitet, ett livaktigt företagande och förbättrade förutsättningar för den bofast befolkning vilket är en nödvändighet för en levande skärgård.

En röst för gemensamma frågor

Nu är projektet klart och har bland annat mynnat ut i en ny gemensam webbplats, nya båtlinjer och färdiga upplevelsepaket med till exempel vraksafari, fiske, cykel och lokalproducerad mat.

- Genom samarbetsavtalet är det vi kommuner som tar taktpinnen och visar att vi vill samverka. Vi kan prata med en röst i frågor som berör oss alla, och vi har ett roterande ordförandeskap för att öka engagemanget samt säkerställa att alla kommuners intressen tas tillvara, säger Lars Berlin, näringslivsdirektör i Värmdö kommun.

Treårigt samarbetsavtal

Genom det treåriga samarbetsavtalet ska man bygga varumärket Stockholm Archipelago och marknadsföra den destinationen Stockholms skärgård via den gemensamma webbplatsen www. stockholmarchipelago.se Målgruppen är både internationella och svenska besökare och en av målsättningarna med Stockholm Archipelago är att göra skärgården tillgänglig för internationella gäster året om.

Mer information

Har du frågor eller vill veta mer om www.stockholmarchipelago.se ? Kontakta Lars Berlin, näringslivschef Värmdö kommun och ordförande Skärgårdsstrategins arbetsgrupp för Framtida samverkan, tfn: 08-570 482 80 eller via e-post: lars.berlin@varmdo.se

Samarbetet Stockholm Archipelago består av de sju skärgårdskommunerna Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Värmdö, Vaxholm och Österåker, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Skärgårdsstiftelsen och Stockholms stad.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar