Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

25 augusti 2015

Skolinspektionen hjälper Värmdös skolor bli bättre

Under hösten kommer Skolinspektionen att genomföra inspektioner på utbildningsverksamhet i Värmdö kommun. Tillsynen omfattar förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning.

Skolinspektionen kommer att besöka bland annat Gustavsbergs gymnasium, Hemmestaskolan, Grantomta Montessoriskolan och Lemshaga akademi.

- Det är bra, jag välkomnar det här och ser det som ett viktigt led i det ständiga förbättringsarbetet som pågår i Värmdö. Vi får hjälp med att se vad som ska prioriteras och får också råd och vägledning i vad vi bör lägga fokus på i vårt utvecklingsarbete, säger Pia Andersen, kultur- och utbildningschef i Värmdö kommun.

Uppstartsmöte med chefer, skolledare och politiker

Tisdag 25 augusti hålls ett uppstartsmöte med inbjudna ansvariga politiker, förskolechefer, skolledare från kommunala och fristående skolor och Skolinspektionen inför höstens tillsyn av förskolor och skolor i Värmdö kommun. Skolinspektionen inleder mötet med information om hur tillsynen kommer att gå till och därefter presenteras kommunens organisation och det utvecklingsarbete som ägt rum sedan Skolinspektionens tillsyn 2011.

En god utbildning i trygg miljö

Skolinspektionen tillsyn av Värmdös utbildningsverksamhet omfattar förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. Syftet är att säkra en god utbildning i trygg miljö där alla elever når minst godkänt, bidra till utveckling genom råd, vägledning och uppföljning samt återrapportera trender och utveckling till regeringen.

Mer information

För mer information, kontakta:

Mats Lundström, skolchef, tfn 08-570 470 00
Karin Jöback, avdelningschef, tfn 08-570 481 51
Pia Andersen, kultur och fritidschef, tfn 08-570 481 41

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar