Nyheter

Tyck till

28 maj 2014

Sommarskola i Värmdö

Värmdö kommun arrangerar sommarskola för elever i år 7-9 som ej uppnått godkänt (E). Sommarskolan kommer att vara på Ösbyskolan 16/6 – 27/6 (ej midsommarafton).

Undervisningstiden är 4 timmar per dag och lunch kommer att serveras. Anmälningsblankett till sommarskolan finns på skolornas expedition.

Ämnen som erbjuds

De ämnen som kommer att erbjudas är matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen, svenska och svenska som andra språk.

Eleverna i år 7 och 8 får en bedömning av prestationen under sommarskolan. Dessa omdömen kommer att skickas till elevens skola.

För dig som söker gymnasiet i höst

De elever som just slutat år 9 kommer att få nytt betyg om eleven uppfyllt de aktuella kunskapskraven. Om du går i sommarskola för att bli behörig till gymnasieskolan tas det hänsyn till det vid reservantagningen i slutet av juli. Resultaten från sommarskolan skickas direkt till Gymnasieintagningen i Stockolm.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar