Nyheter

Tyck till

17 december 2013

"Spelar det någon roll"?

Polarna Värmdö är tillgängliga på ungdomars villkor, står för en tro på ungdomars förmåga att utvecklas samt ger perspektiv på hur en ung människa kan bidra till att påverka både sitt eget och andras liv. Det visar resultatet från FoU Södertörns forskningsprojekt ”Spelar det någon roll?”.

Polarna Värmdö har tillsammans med Unga inspiratörer från Haninge, Fältgrupp Södertälje och Polarna Nacka deltagit i projektet som genomfördes under 2013. Syftet var att utvärdera de fyra verksamheternas roll i samhället samt betydelsen för de ungdomar som engagerat sig i verksamheten.

Forskningsresultatet visar att samtliga av de verksamheter som analyserats är gedigna och väl genomförda samt att det finns anledning att tro att effekterna av det förebyggande arbetet har positiva effekter. Resultatet visar att det faktiskt spelar roll, vilket är glädjande och inspirerande för Polarna Värmdö:

- Vi jobbar med det bästa vi människor har – våra barn. Och vi gör det när de är i en tid och period i livet som kan vara svår men som vi alla har varit i. Den här forskningsrapporten bekräftar det vi tror på, säger Johan Berglind, en av initiativtagarna och drivkrafterna bakom Polarna.

Polarna Värmdö grundades 1999 och leds av ungdomskonsulenter anställda på Socialkontoret i Värmdö kommun. Tillsammans med ungdomar, Polare, arbetar Polarna Värmdö drog- och brottsförebyggande genom att de bland annat finns ute i de miljöer ungdomar rör sig för att skapa lugn och trygghet. Polarna arbetar i närområdet vissa vardags- och helgkvällar. 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information