Nyheter

Tyck till

12 augusti 2014

Ställ en fråga till Värmdös politiker

Få svar på din inskickade fråga vid kommunfullmäktigemötet i Gustavsberg, onsdagen den 27 augusti kl. 18.00 - 18.30

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde kommer att inledas med en frågestund. Inför denna är allmänheten välkomna att skicka in skriftliga frågor om kommunens verksamheter till någon eller några av Värmdös politiker.

Lämna in eller e-posta din fråga senast onsdagen den 20 augusti. För att få frågan besvarad måste du själv närvara vid sammanträdet i Värmdösalen, Kommunhuset i Skogsbo, Gustavsberg. Du kan endast få en fråga besvarad.

Din fråga skickar du till:

varmdo.kommun@varmdo.se

Alternativt kan du skicka brev till:

Värmdö kommun
Kommunfullmäktige
134 81 Gustavsberg.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar