Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

11 februari 2014

Starkt bokslut för kommunen

Värmdö kommun redovisar ett starkt bokslut för 2013 på 124 miljoner kronor.

Efter justering av engångsposter, som exempelvis vinster vid markförsäljning, redovisar kommunen ett överskott på 84 miljoner vilket är en dubblering mot kommunfullmäktiges målsättning.

– Det är mycket positiva siffror och glädjande att vi kan uppvisa en stark och stabil ekonomi samtidigt som vi under de senaste åren sänkt kommunalskatten med 37 öre. Kommunen har gjort stora insatser för att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet och service till medborgarna, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

En bidragande orsak till att utfallet blev högre än förväntat är nämndernas förbättrade resultat på drygt 15 miljoner jämfört med höstens prognos. Några nämnder visar alltjämt ett underskott men utvecklingen går åt rätt håll.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar