Nyheter

Tyck till

23 maj 2016

Stig Lindberg firas med dubbla utställningar

I år skulle Stig Lindberg ha fyllt 100 år. I Värmdö firas det med två parallella utställningar som båda öppnar 28 maj: ”Stig Lindberg 100” på Gustavsbergs Porslinsmuseum och ”Karneval” Gustavsbergs konsthall.

Det är svårt att tänka sig Gustavsberg utan Stig Lindberg. Från 1937 fram till tidigt 80-tal tillbringade han större delen av sin tid på porslinsfabriken, varav en stor del som konstnärlig ledare. Som konstnär arbetade Stig Lindberg ofta efter tanken: Varför inte tvärtom? Ett förhållningssätt som inbegriper kreativitetens ständiga ifrågasättande och lust att experimentera.

”Stig Lindberg 100" på porslinsmuseet speglar konstnären och formgivaren Stig Lindbergs hela konstnärskap och är ett samarbete med sonen Lars Dueholm-Lindberg. Utställningen vill presentera Stig Lindberg i ett brett perspektiv och göra hans unika mångsidighet rättvisa.

Karneval visar lust till spektakel

Porslinsmuseet har samlat hans konstnärskap runt ett antal rubriker: Servisporslin, Unikt konstgods, Fajans, Konstgodsserier, Textil, Grafisk form, Industriformgivning, Emaljkonst, Offentlig konst, Bildkonst, Privat, Plagiat samt Stig Lindberg idag.

I konsthallens ”Karneval” visar sju konstnärer fria tolkningar i Stig Lindbergs anda. Här är det hans till synes obegränsade energi och den keramiska frenesin och lusten till spektakel, som får stå i centrum. De sju deltagarnas konstnärskap förhåller sig på olika sätt till den keramiska tradition som Stig Lindberg arbetade inom: bruksobjektet, figurinen, fabriken, intresse för rörelse och viljan att underhålla = karneval.

Båda utställningarna håller öppet 28 maj-11 september 2016.

Välkommen!

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar