Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

07 januari 2014

Ta bussen till Slussen efter 18 januari!

Den 18 januari inleds ombyggnadsarbetet vid Birkaterminalen. Det innebär att det under ett halvår framåt endast kommer finnas ett körfält i vardera riktningen. Busstrafiken kommer dock ha kollektivkörfälten kvar. Det här kommer att påverka trafiken, så ta bussen till Slussen om du vill undvika de trafikstörningar som kommer att uppstå.

Det aktuella ledningsarbetet beräknas vara klart till september, men de avstängda körfälten kommer sannolikt inte att öppnas förrän Slussenombyggnaden i detta område är färdigställd.

Stockholms stad har överklagat mark- och miljödomstolens beslut gällande bussterminal i Katarinaberget. Under våren kommer det att klarna huruvida staden måste göra om programsamrådet för bussterminalen eller om man kan inleda det planerade terminalbygget samtidigt som ombyggnaden av Slussen 2014. En provisorisk bussterminal ska anläggas vid foten av Katarinahissen omedelbart öster om nuvarande terminal.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information