Nyheter

Tyck till

09 oktober 2015

Tillfälliga boendeplatser för asylsökande

Länsstyrelsen i Stockholm har, tillsammans med Migrationsverket, gått ut till alla Stockholms kommuner och begärt in information om vad kommunerna kan erbjuda i form av tillfälliga boendeplatser för asylsökande.

Dessa är tänkta att använda om Migrationsverkets egna resurser tar slut.

Prognoserna visar att flyktingflödet till Sverige inte kommer att minska inom det närmaste året och kartläggningen av kommunernas boendeplatser görs som en förberedande insats.

Samordning för frivilliga och organisationer

Regeringen har utsett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att samordna information och insatser gällande flyktingsituationen. Länsstyrelsen står som regional samordnare. Länsstyrelsen i Stockholm har genom Civilförsvarsförbundet utsett en koordinator som ska leda och samordna frivilliga organisationer som är engagerade i mottagandet av flyktingar.

På Länsstyrelsens hemsida sker kontinuerliga uppdateringar.

Läs mer på Länsstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmdö kommuns insatser

Med det ökade flyktingmottagandet kommer även en ökad mängd ensamkommande flyktingbarn. Socialtjänsten ansvarar för de frågorna.

Om du vill veta mer om hur Värmdö kommun arbetar är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-570 470 00.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar