Nyheter

Tyck till

23 augusti 2016

Trafiksäkerheten höjs vid Östra Ekedal

Kommunen utför åtgärder för höjd trafiksäkerhet vid övergångstället i höjd med Östra Ekedal, Gustavsberg. Busshållplatser kommer även att tillgänglighetsanpassas.

Provisoriska busshållplatser kommer att ställas i ordning under arbetet. Mindre störningar kan förekomma för framkomligheten under själva arbetet.

Startar i augusti

Arbetet beräknas starta under augusti och vara färdigställt under oktober 2016. Entreprenör är NCC Roads AB.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar