Nyheter

Tyck till

03 mars 2014

Tyck till om framtidens skärgårdstrafik!

skärgårdsbåt

Vill du ha möjlighet att påverka trafiken i Skärgården? Denna och nästa vecka hålls tre öppna hus där du kan ställa frågor och lämna förslag och synpunkter.

Just nu pågår en förstudie inom Trafikförvaltningen, SL, om hur Skärgårdstrafiken på bästa sätt kan utformas i framtiden. Det handlar bland annat om turtäthet och trafikering för en så bra och funktionell trafik som möjligt för både bofasta och skärgårdens organisationer.

Vid frågor och funderingar inför samråden, kontakta skargardstrafiken@sll.se.

Tid och plats:

4 mars kl. 18.00 – 20.00 på Vaxholms Biograf,

5 mars kl. 18.00 – 20.00 på Djurönäset Konferens & Hotell,

10 mars kl. 18.00 – 20.00 på Lindhagensgatan 100, Trafikförvaltningen.


Foto: Bosse Lindh

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar