Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

25 januari 2016

Tyck till om kollektivtrafiken

Just nu pågår en undersökning för att utveckla kollektivtrafiken långsiktigt. Stockholms läns landsting vill veta vad du som bor i länet tycker för att kunna utveckla kollektivtrafiken på rätt sätt.

I samband med att det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska revideras, så genomför SLL en enkät för att få höra invånarnas röster om behov och reflektioner kring kollektivtrafiken och hur de önskar att kollektivtrafiken utvecklas framöver. Enkäten är digital och frågorna berör hela resan, från punkt a till ö.

Utveckla framtidens kollektivtrafik

Målet är att utveckla framtidens kollektivtrafik till att underlätta vardagen och att bidra till att öka kollektivtrafikens marknadsandelar gentemot bilen. Svaren kommer att användas som underlag i kommande samråd med kommuner, myndigheter och andra intressenter i samband med revideringen av länets regionala trafikförsörjningsprogram.

Enkäten går att svara på fram till söndag 7 februari och du hittar enkäten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

För mer information, kontakta trafikförvaltningen på Stockholms läns landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar